Misioni

12239720_514461065390064_2486360465818030939_nMisioni i Institutit të Komunikimit “Medius”, qëndron në perfeksionimin, korrektësinë dhe vërtetësinë e të kuptuarit të të tashmes dhe të shkuarës në kontekstin kulturor, intelektual dhe profesional. Duke qenë se komunikimi përcakton dhe është thelbësor në proçesin e njohjes, dhe duke qenë se krizat që ne shpesh i hasim në shoqëri, zanafillojnë nga problemet me komunikimin, Instituti “Medius” e shikon rikthimin e praktikave dhe kuptimësisë së drejtë të proçesit komunikativ përmes faktologjisë dhe të vërtetës, si element i rëndësishëm në zgjidhjen e krizave në përgjithësi. Përmes kërkimit shkencor i fokusuar në qëndrat e veta kërkimore, “Medius” përpiqet të sjellë sa më afër të vërtetës interesin e audiencave sociale. Komunikimi është çelësi i zgjidhjes, prandaj misioni i Institutit “Medius” është të kultivojë ndërgjegjësimin e dhe të kuptuarin e drejtë dhe të integruar të fenomeneve që na pasojnë, duke hequr barrierat që shpesh ngrihen nga mungesa e komunikimit.

B https://writemypaper4me.org/ words and especially page g-42 advanced 5s versus 2s.