Rreth nesh

Conversation_Instituti i Komunikmit “Medius” është një njësi e avancuar intelektuale e fushave së ndryshme të komunikimit publik, është një shenjë e aktivitetit të njësive akademike apo grupimi intelektual, është shumedimensional, me pjesmarrjen e njerëzve të zgjedhur dhe influentë me qëllimin e promovimit dhe krijimit të një mjedisi të shëndetshëm komunkimi .

Instituti “Medius” është themeluar nga nje grup personalitetesh te mediave dhe më gjërë, me synimin kryesor që të përforcojë vlerat dhe drejtësine në shoqëri përmes kanaleve të komunikimit. Ky Institut, shërben si një fokus i aktivitetit dhe krijimtarisë intelektuale, ku ka si pike fokale ndërveprimin e gjallimeve kërkimore të fushave me interes publik.