Konferenca

Si aktivitete publike me ndikim në mendimin e audiencave të ndryshme, konferencat, simpoziumet por edhe workshopet janë ngjarje të cilat shërbejnë në përmirësimin e produkteve intelektuale të institucioneve të ndryshme të cilat merren me zhvillimin dhe përpunimin në fushën e mendimit.

Me teper

Kulture

Gjuha, si mjet i rëndësishëm komunikativ, zhvillimet dhe përdorimi i saj në diskurin politik, mediatik, social dhe kulturor, është një object i rëndësishëm i studimeve dhe kërkimeve brenda institutit “Medius”.

me teper

Media

“Medius” fokusohet kryesisht në rëndësinë e marrëdhënies interaktive të individit dhe shoqërisë me masmedian.

me teper

Shkencore

Ne jemi të angazhuar për një gamë të gjërë dhe të plotë të kërkimit dhe disiplinave shkencore të bazuar në metodologji të ndryshme duke përfshirë qasjet si sasiore dhe cilesore të analizës.

me teper

Debate Publike

"MEDIUS" synon të jetë pjesë e debatit elitar, duke synuar edhe orientimin e tij drejt së vërtetës dhe faktologjisë.

me teper

Mirësevini në Institutin Medius

Mirësevini në Institutin Medius

Instituti i Komunikmit “Medius” është një njësi e avancuar e fushave të ndryshme të komunikimit publik. Instituti “Medius” është themeluar nga një grup personalitetesh të mediave dhe më gjërë, me synimin kryesor që të përforcojë debatin përmes vlerave dhe së drejtës në shoqëri përmes mjeteve të komunikimit

- Më Tepër

Kërkime shkencore - në fusha të ndryshme

Bazuar në nje punë krijuese dhe të sistematizuar, kërkimi shkencor kontribuon në rritjen e bagazhit të dijes njerëzore në përmirësimet e shoqërive dhe kulturave të tyre. Qëllimi i kërkimit shkencor është jo vetëm të konfirmojë faktet dhe përfundimet e mëparshme, por njëkohësisht shërben për të sjellë në dritë, prurje të reja dhe teori të reja që synojnë gjithnjë drejt së vërtetës.

- Me teper