Botime dhe Letërsi

English-LiteratureLidhja “Letërsia dhe Njeriu” do të jenë në qendër të studimeve dhe kërkimeve në fushën e botimeve letrare. Përse letërsia e një vendi arrin të lexohet edhe në vende të tjera? Çfarë e lidh letërsinë me kulturën, historinë, kohën, besimin?

Faqja do të tentojë të japë disa nga fushat e studimit të sotëm të letërsisë, dhe të ofrojë një debat lidhur me rrafshet e shumta studimore dhe lidhjet e letërsisë me jetën, e sidomos me edukimin.

Faqja do të jetë e hapur për publikun përmes rubrikave ku do të synohet të bashkëbisedohet me tema si:

A është sot letërsia drejt harresës?
Sa na dëmton braktisja e librit?
A e pengon elektronika leximin?